Start
 

 
Konst- och litteraturkritik
 

 
Tio gyllene regler
  
 

 
Dikt och prosa  
 
 

 
Bilder   
 
 

  
Animapedagogiken
 
 

 
Biografi
 
 

 
Kontakt
 
 


 
 

Copyright © 2001 Alja Skirgård

TIO GYLLENE REGLER FÖR KONSTKRITIK

Skriv ut dem! Spar dem! » 


1. Konstkritiken skall innehålla en påtaglig närvaro,
av ett självständigt personligt jag med djupa
ämneskunskaper.
 
2. Den skall beskriva och analysera
konstverk insatta i en utställning, för att utveckla
människans tänkande och handlande.

3. Den skall inte vidmakthålla hierarkierna
eller särbehandlingen av privilegierade grupper.

4. Den skall föra en respekterande dialog med
läsaren och konstnären.

5. Den skall alltid utgå från Thomas Thorilds tes
"/---/ Ingen ting göres för sina fels skuld, utan för
sit värdes skuld" (Ur En Critik öfver critiker, 1791).

6. Den skall använda ett språk, som alla kan förstå
som vill. Förklaringar av begrepp skall göras inne
i texten.

7. Konstkritiken skall kunna hittas om tusen år
och fortfarande vara användbar.

8. Den skall utgå från humanismens idé, insatt i en 
frigjord demokrati.

9. Den skall se människan som en biologisk varelse,
en samhällsvarelse och en universell varelse i en och
samma person - alla med lika värde.

10. Den skall skapa underhållning och lust för
läsaren, ge konstnären positiv vägledning och vara
rolig för konstkritikern själv att skriva: Helt enkelt
vara ett mycket gott möte.
                                           
Konsten bor i var och en av oss och längtar efter
att vakna upp där.


ALJA SKIRGÅRD
konst- och litteraturkritiker

 Alja Skirgård © 2023 • Konkretion och utveckling

Alja Skirgård  kulturskribent, estetisk  och filosofisk rådgivare