Start
 

 
Konst- och litteraturkritik
 

 
Tio gyllene regler
  
 

 
Dikt och prosa  
 
 

 
Bilder   
 
 

  
Animapedagogiken
 
 

 
Biografi
 
 

 
Kontakt
 
 


 

 

 

Stort naturmåleri


Den sista intervjun

med konstnären Erik Langemark

- inför utställningen på Lyckeby bibliotek

 

Vem är en modig, självständig. impressionistisk och expressionistisk konstnär, en älskad lärare och bror, donator, och den genom tidernas yngste bildläraren? Jo, det är Karlskronas egen konstnär, Erik Langemark.

Bakom ett stort blommande mörklila syrenträd, och en svart enkel rundbockad grind i solen, blir jag välkomnad av Erik Langemark, hans syster Ingrid Wennborg och bror Paul Langemark, hans elev Kelly Lindblom samt två initiativtagare till en "Erik Langemark utställning", inför Lyckå Kammarmusik Festival: Else Gustafsson och Anna-Carin Jönsson.

Jag stiger in i den produktive impressionistiske målarens föräldrahem.

Erik Langemark är född 1915 och gick efter avslutade realskolestudier vidare till en grundkonstskola här i Karlskrona. Han fortsatte sina femåriga studier på Konstfackskolan i Stockholm. 23 år gammal var han färdigexaminerad bildlärare och debuterade samma år på Nationalmuseum och Göteborgs Konstmuseum i en utställning med namnet "Unga tecknare".

Hans arbete som konstnär och bildlärare avbröts i början av mobiliseringen. Ett världskrig bröt ut och ingen visste hur Sveriges neutralitet skulle respekteras, förrän efteråt.

Expressionisten: Den starkt uttrycksfulle, med impressionistiska, ögonblicksartade motiv- och färgval, Erik Langemark har under hela 40, 50 och 60-talets nonfigurativa moderna konst vågat arbeta efter eget självständigt skapande.

"Jag var inte beroende av det" som andra skapade, berättar han för mig. Han och hans syskon är helt överens, om att hans ekonomiska oberoende som teckningslärare gjorde att han kunde våga vara mer självständig som konstnär.

"Friheten var viktig för mig", så berättar han.

Erik Langemark har under åren varit mycket produktiv. Hans dukar är fantastiska, och de är många.

Det är ofta miljöer han avbildar, med sin uttrycksfulla smala pensel. "Ingenting är oviktigt, alla delar av motivet är lika viktigt", säger konstnären till mig. Och jag ser hans kontrastrika kraftfulla naturmotiv starkt mycket starkt komma emot mig.

Det är fantastiska hästar och kor som konstnären målar, i social samhörighet med varandra, i den starka naturen. Det är båthamnen, där nya båtar och gamla vrakdelar berättar om samma värde. Och i konstnären Erik Langemarks stadsmotiv, så skildras också allt som lika viktigt: Husens uppbyggnad och förhållande till gatan, vägen, Människornas specifika aktiviteter, just i ett ögonblick en speciell vårdag kanske år 1955. Så trädens förhållande och personliga karaktär till allt detta.

En del hus som konstnären har avporträtterat är rivna nu - men en del träd kan jag känna igen - de finns fortfarande kvar - där trädet höjer sina grenar nu, precis som de gjorde år 1955 - lite spretigt som just det trädet bara kan göra.

Konstnären Erik Langemark har alltid arbetat med olja och akvarell. Hans motivkretsar är hämtade främst från Blekinge, Småland, Halland, och från studier i Venedig. Han har en skogsgård här i Blekinge, som han alltid har utgått ifrån, som ger honom olika sorters naturmotiv, skogs- bergs- ängs- och sjömotiv.

Han har en Mercedes 180, 1956 års modell, som många timmar har varit hans ateljé, när vädrets makter har hindrat honom från friluften i hans ordinarie ateljé; naturens egen.

Alla Erik Langemarks bilder har en mycket spännande komposition: Ett starkt djup i bilden, för betraktaren vänligt in i den. Jag bjuds in - inte alls med armbågen, utan med öppenheten. Jag får lust att vara med på gatorna, vid vattnet, vid sjöängarna och vid grinden för decennier sedan.

Med Erik Langemarks ögon lär man sig att se klart - inte bara se utvalda delar - utan helheten - även om den talar ur den konkret dramatiska sanningen. Och allting får en form; ljuset som stryker över en pålbyggnation i vattnet, eller skuggan som uppstår vid blekingsekans babord.

Hur blir en konstnär så skicklig och produktiv? Ja, först och främst måste hon eller han ha en stor talang och en egen stark kreativitet. Och sedan måste konstnären ha ett helhjärtat och varmt stöd av sin familj. Erik Langemark fick alla dessa möjligheter - den gåvan. Hans elever vittnar också runt om i landet om hans stora lärargärning.

Välkommen till Erik Langemarks vernissage på Lyckeby bibliotek, önskar Lyckå Kammarmusik Festivals Vänner !

Se - och var nära - de uttrycksfulla målningarna.


ALJA SKIRGÅRD


Bildtext: 1. Här syns konstnärens smala, snabba penseldrag skildra naturens och fiskarnas koncentrerade lugna samstämmighet.

2. Skugga och ljus, ger konstnären Erik Langemark samma värde, som konkret avgränsade former - liksom ko, sten och hus.

3. Starka kontraster, ger konstnärens impressionistiska bild ett fördjupat expressionistiskt innehåll. Det blir till ett starkt ögonblickligt själstillstånd.

4. Nyutslagna näckrosor, höjer sina vita näpna ansikten över den blanka spegelytan, ett exakt ögonblick, en exakt dag.

5. Stillheten råder. Husen vilar stilla. Träden vilar i lummig grönska och en människa vilar en bit ifrån de andra. Vattnet vilar, och båten och vattnets skuggor. Ja ljuset vilar långt in i stillheten.

 

Tillbaka till Blekingekonstnärer

Alja Skirgård © 2017 • Konkretion och utveckling

Alja Skirgård  kulturskribent, estetisk  och filosofisk rådgivare