Start
 

 
Konst- och litteraturkritik
 

 
Tio gyllene regler
  
 

 
Dikt och prosa  
 
 

 
Bilder   
 
 

  
Animapedagogiken
 
 

 
Biografi
 
 

 
Kontakt
 
 


Några korta texter
 
 

 

 

 

Filosofi


 

FILOSOFI

är ett oerhört viktigt ämne.
 
Här kan vi lära oss

att fördjupa vårt tänkande

så att vi kan förstå verkligheten

förstå sammanhangen i världen

både de som är synliga

och de som inte är synliga.

Då får vi möjlighet att veta

var vi kommer ifrån

vilka vi är

och därmed själva bestämma

vart vi skall gå.


 

FILOSOFI är livsviktigt.
Det skall finnas
på allas skolschema.

 

Alja Skirgård © 2017 • Konkretion och utveckling

Alja Skirgård  kulturskribent, estetisk  och filosofisk rådgivare