Start
 

 
Konst- och litteraturkritik
 

 
Tio gyllene regler
  
 

 
Dikt och prosa  
 
 

 
Bilder   
 
 

  
Animapedagogiken
 
 

 
Biografi
 
 

 
Kontakt
 
 


 

Ett litet tal
 

 

 

 

Några korta texter


 

Alla människor har rätt att få lära sig filosofi

 Filosofi är
Filosofiundervisning med hjälp av Animapedagogiken

Själen är människans innersta djup

Möte med varje barn - varje människa

Målet med undervisning utifrån Animapedagogiken är

Alja Skirgård © 2023 • Konkretion och utveckling

Alja Skirgård  kulturskribent, estetisk  och filosofisk rådgivare