Start
 

 
Konst- och litteraturkritik
 

 
Tio gyllene regler
  
 

 
Dikt och prosa  
 
 

 
Bilder   
 
 

  
Animapedagogiken
 
 

 
Biografi
 
 

 
Kontakt
 
 

Några korta texter
 


 

 

 

Filosofiundervisning

 

Undervisningen börjar vid Sokrates ca 470 f. Kr. och fortsätter framåt i filosofins historia fram till våra dagar. Läraren har djupa kunskaper i sitt ämne och sammanfattar varje filosofs hela arbete i en fråga, i jämförelse med filosofins hela historia. T.ex. Hur ser den sanna verkligheten ut? (Inför Platon).

 

Eleverna får själva först besvara frågan. Det enda svar som är riktigt är elevens eget. Alla i klassen lyssnar sedan noga på varandra och ställer fördjupande frågor. Läraren använder det respekterande mötet som huvudmetod.

 

Först därefter berättar läraren om filosofens svar, Platons idévärld. Sedan kan eleverna jämföra sina egna svar med filosofens; se skillnader och likheter. Elevens, lärarens och filosofens svar får samma värde. Vilket ger eleven möjlighet att förstå komplicerad kunskap.

 

~ Eleven får möjlighet att utveckla sitt eget tänkande, formulera sina egna kunskaper som hon/han har inom sig - och växa i det tillsammans med andra.

 

~ Eleven får bli speglad på ett respekterande sätt av en lärare med djupa kunskaper.

 

~ Eleven får ställa sig i sammanhang med de s.k. mästarna f.Kr och till våra dagar, där alla möts här och nu på samma nivå. Den s.k. komplicerade kunskapen, kan på så vis öppnas för alla elever.


 

Alja Skirgård © 2017 • Konkretion och utveckling

Alja Skirgård  kulturskribent, estetisk  och filosofisk rådgivare