Start
 

 
Konst- och litteraturkritik
 

 
Tio gyllene regler
  
 

 
Dikt och prosa  
 
 

 
Bilder   
 
 

  
Animapedagogiken
 
 

 
Biografi
 
 

 
Kontakt
 
 

Några korta texter
 

 

 

 

 


Målet med undervisning utifrån Animapedagogikenär att så snart som möjligt

 visa varje människa

deras oerhörda möjligheter

som bor i dem

att kunna skapa

att förstå det skapade

samt djupt förstå sig själv

och andra.

 

Därmed kan förmågan att förändra till det bättre växa fram.

 

 

 

 


 

 

   

 

 

 

Alja Skirgård © 2017 • Konkretion och utveckling

Alja Skirgård  kulturskribent, estetisk  och filosofisk rådgivare