Start
 

 
Konst- och litteraturkritik
 

 
Tio gyllene regler
  
 

 
Dikt och prosa  
 
 

 
Bilder   
 
 

  
Animapedagogiken
 
 

 
Biografi
 
 

 
Kontakt
 
 


 
Några korta texter
 

 

 

 

 

Alla barn, varje människa


 

Alla barn föds med en egen färdig

exakt struktur för personligheten.

Det är deras rätt att bli speglade den.

 

 

Alla barn föds med ett vetande

med kunskaper begreppsbildning

inom sig - odefinierat ännu så länge

tills någon eller något

speglar dess kunskap.

 

Alla barn har rätt - att lära sig

och utvecklas - och växa

till en egen auktoritet.

 

Den som säger något annat

talar inte hela sanningen.

 

 

Det respekterande mötet

är det viktigaste

i en undervisningssituation.

 

För att komma dit

måste läraren vara i en längtan

att nå fram med sig själv

och sin kunskap.

Men det räcker inte.

Hon eller han måste äga viljan

att möta eleven.

Det räcker inte heller.

Läraren måste vara i närvaron:

Fysiskt - med sin kropp

psykiskt - med alla sina sinnen

socialt - med sin härkomst

och sist men inte minst

själsligt - med hela sitt väsen.

Och så - vägleda eleven

till samma sak.

 

Då kan kunskapsöverföring ske.


 

Alja Skirgård © 2017 • Konkretion och utveckling

Alja Skirgård  kulturskribent, estetisk  och filosofisk rådgivare