Start
 

 
Konst- och litteraturkritik
 

 
Tio gyllene regler
  
 

 
Dikt och prosa  
 
 

 
Bilder   
 
 

  
Animapedagogiken
 
 

 
Biografi
 
 

 
Kontakt
 
 


Några korta texter
 

 

 

 

 

Alla människor har rätt att få lära sig filosofi


 

Alla människor har rätt att förstå livet, att bli medveten om hur vi kan leva. Alla människor som föds hit till världen – måste få lov att lära sig om sin egen verklighet och andras, både den synliga och den osynliga, för att sedan – om de vill – kunna förändra den.

Det ska inte bero på vem du är, om du får undervisning i filosofi eller inte. Därför ska ingen säga till dig: Du är ett barn, så du förstår inte det här eller Du är funktionshindrad, så du behöver inte det.

Om du är rik eller fattig spelar ingen roll, eller om du har fötts i ett fattigt eller rikt land. Ingen kan säga att du är för liten. Ty alla människor som vill – har rätt till undervisning i filosofi.

Vad betyder det? – Jo, alla har rätt att få en undervisning, som de förstår t.ex. Om orden och begreppen är för svåra måste vi använda andra ord, andra begrepp som är enklare och som flera förstår, utan att det för den skull innebär förenkling. Om orden inte räcker till, måste vi använda bilder – eller t.o.m. andra språk. Det bästa språket/kommunikationen är Det respekterande mötet: Jag ser dig - du är någon - jag vet att du förstår. Det finns ingen människa som har förstått ett djupare resonemang, som inte först trodde att hon var någon som kunde förstå.

Alla människor som vill – och är intresserade – har rätt till en undervisning i filosofi. Jag har ett handlingsprogram – som skall göra det till verklighet.
 

 

Alja Skirgård © 2017 • Konkretion och utveckling

Alja Skirgård  kulturskribent, estetisk  och filosofisk rådgivare